Rozšířené menu


Závazná pravidla závodu

Obecné

 • Minimální věk pro jednotlivé soutěžní závody je stanoven takto:

 

Individuální
(+týmy)

2Run

Štafeta

Sportisimo 1/2Maraton Praha

18

-

-

Volkswagen Maraton Praha

18

18

-

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary

18

15

15

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice

18

15

15

Mattoni 1/2Maraton Olomouc

18

15

15

Birell Běh na 10 km

15

-

-

adidas Běh pro ženy 5 km

12

-

-

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem

18

15

15

Pražská štafeta

-

-

15

Mattoni Liberec Nature Run 12km

15

-

-

Mattoni Liberec Nature Run 23km

18

-

-

 • Rozhodující je věk běžce v den závodu.
 • Rodinné běhy (nesoutěžní) jsou otevřeny všem běžcům. Běžci do 15 let se mohou účastnit pouze v doprovodu účastníka staršího 18 let. Pro účely těchto pravidel jsou rodinné běhy označovány také jako „závod“.
 • Účastníci ve věku do 18 let, kteří se mohou účastnit pouze vybraných závodů (viz výše), musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního balíčku. Souhlas zákonného zástupce ke stažení.
 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
 • Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
 • Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoliv údajů na webových stránkách runczech.com bez předchozího oznámení.
 • Závod adidas Běh pro ženy 5 km je určen pouze ženám.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.
 • Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.
 • Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.
 • Místní nařízení pro závody jsou převzaty z vyhlášek a nařízení Světové atletiky (WA), Mezinárodní asociace maratonů a silničních závodů (AIMS) a Českého atletického svazu (ČAS).
 • Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (horko, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 • Na akcích dochází k pořizování obrazových záznamů (foto, video) pro potřeby Pořadatele.
 • Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.

Pořadatelé:

Spolupořadatelé Sportisimo 1/2Maratonu Praha, Pražské štafety, závodů Volkswagen Maratonského víkendu a Birell Grand Prix Praha jsou Prague International Marathon, spol. s.r.o., se sídlem Františka Křížka 11, Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 36777, IČ: 63673738, DIČ: CZ63673738 a Juniorský maratonský klub, z.s., se sídlem Františka Křížka 11, Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 22545, IČ: 22902147.

Spolupořadalé závodů v rámci Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary, Mattoni 1/2Maraton České Budějovice, Mattoni 1/2Maraton Olomouc, Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem a Mattoni Liberec Nature Run jsou Tempo Team Prague s. r. o., se sídlem Františka Křížka 11, Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 50213, IČ: 25107615, DIČ: CZ25107615 a Juniorský maratonský klub, z.s., se sídlem Františka Křížka 11, Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 22545, IČ: 22902147.

Pořadatelem Juniorského maratonu je Juniorský maratonský klub, z.s., se sídlem Františka Křížka 11, Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 22545, IČ: 22902147.

Registrace

 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 • Registrace je možná pouze skrz on-line registrační formulář na internetových stránkách Pořadatele a/nebo místech určených Pořadatelem.
 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet Pořadatele, zaplacena hotově nebo kartou.
 • Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet Pořadatele, potvrzení platby hotově nebo kartou.
 • Veškeré doplňkové zboží a služby (pojištění, tričko, rytí na medaile, atd.) musí být součástí objednávky registrace na závod. Jejich zpětné dokoupení prostřednictvím on-line formuláře není možné. Vybrané doplňkové produkty je do vyprodání možno dokoupit před závodem na EXPO (pasta párty, masáž, oficiální tričko závodu) nebo na závodě (rytí na medaile) v technickém zázemí.
 • Registrace k závodu (objednávka) nezaplacená do 10 kalendářních dnů od jejího vytvoření bude automaticky zrušena. Registrace k závodu vytvořené méně jak 12 dní před závodem musí být zaplaceny nejpozději 6 dní před závodem.
 • Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce včetně uhrazených doplňkových položek je nevratný. Závodníci mohou využít pojištění storna účasti v závodě. Závodníci mohou využít přeregistrace na jiného závodníka. Slevy nelze nárokovat zpětně po potvrzení objednávky účastníkem.
 • Velikost objednaného trička nelze dodatečně změnit.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo omezit prodej doplňkového zboží a služeb (např. tričko, rytí na medaile, masáže v Expo, pasta party).

Závod a startovní balíček

 • Startovní balíček a předem zakoupené tričko je možné vyzvednout pouze v závodním expo na základě předložení svého dokladu s fotografií (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad vydaný oficiální autoritou), kde jsou stejné údaje jako na přihlášce nebo pověřit jinou osobu úředně ověřenou plnou mocí k vyzvednutí startovního balíčku. V plné moci bude uveden zmocňující se svým startovním číslem a zmocněný, který se prokáže předložením svého dokladu s fotografií. Účastník může pověřit vyzvednutím jinou osobu rovněž online ve svém profilu Runners ID (v takovémto případě musí mít vyzvedávající osoba vytvořeno své Runners ID a při vyzvednutí se prokázat dokladem s fotografií, který se bude shodovat s online uděleným pověřením). Stejná pravidla platí i pro vyzvedávání startovních čísel týmových závodů, závodů kategorie 2Run a štafetových závodů. Startovní balíček rodinného běhu může vyzvednout sám účastník pro sebe nebo svou rodinu na základě čísla objednávky a předložení dokladu s fotografií. V případě závodu Pražská štafeta může vyzvednout startovní čísla pro celou štafetu jeden člen týmu po předložení dokladu s fotografií a startovního čísla.
 • Dřívější nebo pozdější zaslání poštou nebo jiné dodání startovního balíčku není možné. Nevyzvednuté balíčky v expo nelze později vyzvednout a nárokovat.
 • Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
 • Startovní čísla na dm rodinný běh nejsou zasílána elektronicky, ale jsou přiřazována a vydávána vždy před příslušným závodem v rámci expa.
 • Porušení jednoho nebo více z uvedených pravidel (zejména manipulace s číslem/čipem) nebo pravidel WA/ČAS může vést k diskvalifikaci ze závodu a vyškrtnutí z výsledkové listiny bez náhrady.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.runczech.com.
 • Přísně se zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola, jiné jízdní prostředky nebo trekové hole a jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Běžci nesmí umožnit vstup na běžeckou trať svému doprovodu bez startovního čísla (tj. bez řádné registrace účastníka daného závodu) v celé délce trati včetně prostoru startu, cílové rovinky a cíle, jinak budou diskvalifikováni.
 • Každý účastník je povinen na zadní stranu startovního čísla napsat kontaktní údaje, užívané léky a případné alergie či jiné důležité zdravotní údaje pro případ ošetření.
 • Ceny pro vítěze jsou stanoveny pro každý závod zvlášť a případně zveřejněny na internetových stránkách pořadatele. Ceny pro vítěze jsou vypláceny po dokončení dopingových kontrol. Vítězové veteránských kategorií budou kontaktováni pořadatelem pomocí emailu - tyto ceny se nevztahují pro běžce na elitní startovní listině. Ceny nejsou právně vymahatelné.

Pojištění

 • Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, apod). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření / hospitalizaci. Případné náklady budou účtovány účastníkovi.
 • Pořadatel umožňuje za zvýhodněných podmínek sjednání následujících pojištění, a to současně s registrací na závod prostřednictvím elektronické přihlášky:

Časový limit závodu

 • Časový limit a tempo pro tento limit je dle délky jednotlivých závodů, platí od startovního výstřelu:
  • maraton (42,195 km): 7:00 hod, tempo 9:45 min / km
  • půlmaraton (21,0975 km): 3:00 hod, tempo 7:55 min / km
  • štafeta 4 x 5 km: 3 hod, tempo 9:00 min / km
  • 10 km: 1:30 hod, tempo 8:25 min / km
  • 5 km: 45 min, tempo 8:20 min / km
  • rodinný běh: 45min, tempo 11:00 min / km
  • 12 km: 2:00 hod, tempo 10:00 min / km
  • 23 km: 4:00 hod, tempo 10:54 min / km
 • Běžci s pomalejším tempem než je výše uvedené průměrné tempo závodu mohou být Pořadatelem, nebo jím pověřenou osobou, vyloučeni ze závodu a  mohou pokračovat pouze mimo trasu závodu v přidruženém prostoru komunikace (chodník, stezka pro chodce, apod.) a musí se pohybovat v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích.
 • Rozpis časů na jednotlivé kilometry v souladu s časovým limitem závodu je vždy uveden v mapě závodu na stránkách Pořadatele.

Níže uvedená pravidla se nevztahují na účastníky rodinných běhů, kde není čas měřen časomírou a určováno oficiální pořadí běžců v cíli.

Časomíra a výsledky

 • Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv přehýbat nebo překrývat. Během závodu je přísně zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem a/nebo čipem.
 • Na regulérnost závodu dohlížejí rozhodčí Českého atletického svazu.
 • Startovní číslo (a čip) je nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závod jednotlivců běžících celou trať (včetně účastníků týmových závodů) - klasifikace probíhá zvlášť u mužů a zvlášť u žen, přičemž pro kategorie veteránů jsou věkové kategorie vyhlášeny v rámci bonusů pro každý závod zvlášť.
 • Odměny pro veterány mohou být vyhlášeny pro každý závod a závodníci z elitní startovní listiny na ně nemají nárok (nárok přechází na dalšího v pořadí). Odměny nejsou právně vymahatelné.
 • Oficiální čas je čas od výstřelu. Reálný čas je čas od průběhu startu do průběhu cílem.
 • Mezičasy a reálný čas jsou pouze informativní. Pořadí je určeno dle pořadí v cíli, t.j. dle oficiálního času.
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek do 5 kalendářních dní od konání závodu na emailové adrese pořadatele ranking@runczech.com. Po uplynutí této doby jsou vyhlášeny jako oficiální.
 • Čipy na individuální kategorie jsou jednorázové, závodníci si je mohou nechat.
 • Účastníci závodu Pražská štafeta jsou povinni vrátit předávkový kolík - čip na neoprenovém pásku - v cíli závodu, nebo na adresu Pořadatele. V případě neodevzdání čipu je účastník odpovědný za vznik škody Pořadatele ve výši odpovídající hodnotě čipu a nákladů spojených s jejím vymáháním. Předávkový kolík je majetkem společnosti zajištující časomíru a účastníkovi se pouze zapůjčuje, nevrácení může vést k vymáhání částky ve výši pořizovací hodnoty čipu (500 Kč / 20 €) nebo na výzvu Pořadatele uhradit jeho cenu (500 Kč) převodem (na účet č. 2113224624/2700, s příslušným variabilním symbolem, který vám bude zaslán, a startovním číslem v poznámce) nebo hotově v kanceláři Pořadatele. Nevrácení čipu může vést k zablokování Runners ID.
 • Účastnici kategorií Štafeta a 2Run na závodech Volkswagen Maraton Praha, Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary, Mattoni 1/2Maraton České Budějovice, Mattoni 1/2Maraton Olomouc a Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem nejsou povinni předávací kolík - reflexní pásku - v cíli vracet.

Kategorie Tým

 • Všichni účastníci týmového běhu běží celou trať.
 • Týmy - konečné pořadí týmů je určeno dle součtu dosažených oficiálních časů všech členů.
 • Týmového závodu se nemohou účastnit běžci, kteří jsou zařazeni na listinu elitních atletů a jiných speciálních kategorií (např. MČR).
 • Každý člen týmu si musí své startovní číslo vyzvednout osobně, případně online pověřit vyzvednutím jinou osobu nebo této osobě udělit úředně ověřenou plnou moc.

Kategorie Štafeta (štafeta a 2Run)

 • Účastníci štafetových běhů běží příslušnou část závodu.
 • Pořadí členů štafety v registraci odpovídá pořadí na jednotlivých úsecích v závodě. Změny provádí vždy registrátor štafety / 2Runu.
 • Pořadí a členy štafet je možné měnit v registračním systému on-line, nejpozději do úterý před závodem. U závodu Pražská štafeta jsou změny možné až do dne závodu.
 • Členové štafety si nesmějí navzájem vyměnit startovní čísla.
 • Porušení některého z výše uvedených pravidel povede k diskvalifikaci celé štafety!
 • Štafety - konečné pořadí štafet je dáno dle pořadí v cíli, tedy dle oficiálního času.
 • Každý člen týmu si musí své startovní číslo vyzvednout osobně, případně online pověřit vyzvednutím jinou osobu nebo této osobě udělit úředně ověřenou plnou moc. (Výjimkou je vyzvedávání startovních čísel pro závod Pražská štafeta, kde může jeden člen týmu vyzvednou startovní čísla všem členům).

Speciální kategorie

 • Registrace do speciálních kategorií je možná pouze v případě splnění podmínek dané kategorie. V případě neoprávněné registrace bude tato registrace bez náhrady zrušena a případně dojde také k diskvalifikaci ze závodu. Zařazení do speciální kategorie je možné pouze při vytváření registrace na příslušný závod. Zpětné zařazení do kategorie není možné.

Kategorie záchranných a bezpečnostních složek

 • Běží se v rámci Sportisimo 1/2Maratonu Praha a Volkswagen Maratonu Praha v samostatné kategorii. Je možné se účastnit pouze jako jednotlivec.
 • Účastníky mohou být pouze zaměstnanci státních záchranných a bezpečnostních složek.

Zdravotnický běh

 • Běží se v rámci Sportisimo 1/2Maratonu Praha, Pražské štafety a Volkswagen Maratonu Praha v samostatné kategorii. Je možné se účastnit jako jednotlivec nebo jako štafeta.
 • Běžci a členy štafety Zdravotnického běhu jsou pouze registrovaní pracovníci zdravotnických zařízení (lékaři, stomatologové, lékárníci - v komorách, sestry, laboranti, fyzioterapeuti a další kvalifikace v registru NCO NZO, medici, apod.)

Mistrovství České republiky v maratonu

 • Podmínky účasti jsou uvedeny na speciální stránce k závodu Mistrovství ČR v maratonu - kvalifikační limity a postup přihlášení. - více zde.

Běh o pohár rektora

 • V rámci Mattoni 1/2Maratonů Karlovy Vary, České Budějovice, Olomouc, Ústí nad Labem a Liberec Nature Run 23 km se běží jako samostatná kategorie. Je možné se účastnit jako jednotlivec a účastníci jsou klasifikování rovněž v hlavním závodu.
 • Běžci jsou pouze studenti a zaměstnanci univerzity/vysoké školy daného města:
  • Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary – Vysoká škola finanční a správní, Karlovy Vary
  • Mattoni 1/2Maraton České Budějovice – Jihočeská univerzita, České Budějovice
  • Mattoni 1/2Maraton Olomouc – Univerzita Palackého, Olomouc
  • Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
  • Mattoni Liberec Nature Run 23 km - Technická univerzita v Liberci

Pražská štafeta

 • Registrace je otevřena všem - pokud reprezentujete firmu, vyplňte i její jméno, pokud jste jen skupina bez firemní příslušnosti, do pole můžete zopakovat název týmu.

Pražská štafeta - Chambers Cup

 • Běží se v rámci Pražské štafety v  samostatné kategorii.
 • Závod je určen zaměstnancům a členům obchodních komor.

Pražská štafeta - Zdravotnický běh

 • Běží se v rámci Pražské štafety v  samostatné kategorii.
 • Členové Zdravotnického běhu jsou pouze registrovaní pracovníci zdravotnických zařízení (lékaři, stomatologové, lékárníci - v komorách, sestry, laboranti, fyzioterapeuti a další kvalifikace v registru NCO NZO, medici, apod.).

Pražská štafeta - Diplomatic Cup

 • Běží se v rámci Pražské štafety v  samostatné kategorii.
 • Závod je určen zaměstnancům Ministerstva zahraničí ČR i všem zaměstnancům velvyslanectví a ambasád v ČR

Pražská štafeta - Bank Cup

 • Běží se v rámci Pražské štafety v  samostatné kategorii.
 • Je určena pro všechny banky a členy České bankovní asociace.Oficiální partneři

 • dm
 • Unicredit bank
 • Generali
 • Gatorade
 • Hilton Hotels in Prague
 • Turkish Airlines
 • České Dráhy
 • Prague Airport

Oficiální mediální partneři

 • Česká televize
 • Seznam.cz
 • Radiožurnál
 • Forbes
 • Hospodářské noviny
 • Reportér
 • Deník

Mediální partneři

 • Kudy z nudy
 • Run magazine
 • Railreklam
 • Praha TV
 • Český rozhlas Junior
 • Behej.com
 • Fajn Radio
 • svetbehu
 • Impact Digital Media

Partneři

 • DoDo
 • Gefco
 • Barilla
 • Czech Airlines
 • Hansgrohe
 • Lavazza
 • Ajeto
 • Johnny Servis
 • Komwag
 • FG Forrest
 • Čechymen
 • DPP
 • IDC-softwarehouse
 • YVENTECH
 • Palestra
 • Záchraná služba
 • Výstaviště Praha
 • Incheba
 • Italsko-česká obchodní komora
 • Olive4u
 • Fithero
 • Národní muzeum
 • Active Times

Patroni

 • European Athl
 • Praha
 • CzechTourism
 • MSMT
 • ČAS
 • Český olympijský výbor
 • Evropská komise
 • AIMS

Instituční partneři

 • Praha 1
 • Praha 2
 • Praha 4
 • Praha 5
 • Praha 7
 • Praha 8
 • Pražské Jaro
 • Prague City Tourism
 • Karlova Univerzita
 • FTVS

Regionální partneři - Ústí nad Labem

 • Ústecký večerník

Regionální partneři - Liberec

 • Liberecký večerník
 • Buffallo