Rozšířené menu


Seznam neziskových organizací

Seznam neziskových organizací, s nimiž spolupracujeme v roce 2020.
Díky spolupráci s těmito organizacemi přibývá běžců, kteří nejen běží s RunCzech, ale také podporují dobrou věc.

Charity

Armáda spásy

Cílem Armády spásy v České republice je fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí všech věkových kategorií, a to na křesťanských principech. Cílovou skupinou Armády spásy jsou všichni ti, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří hledají jakoukoliv duchovní pomoc či oporu. Armáda spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 60 registrovaných sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá přes tisíc znevýhodněných osob.

WEBOVÉ STRÁNKY

Centrum Bazalka

Centrum BAZALKA je nestátní nezisková organizace, která provozuje denní a týdenní stacionář pro děti s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Od roku 2008 poskytujeme vzdělání v naší MŠ a ZŠ speciální. Nedílnou součástí našich služeb je i poskytování fyzioterapie. V současnosti se Centrum BAZALKA stará o více než 40 klientů z celého jihočeského kraje ve věku od 3 do 40 let.

WEBOVÉ STRÁNKY

Crosspoint Olomouc

Crosspoint Olomouc je nezisková organizace, která podporuje děti s cystickou fibrózou a jinými chronickými onemocněními. V Olomouci působíme již šestým rokem a podařilo se nám uspořádat řadu úspěšných akcí jako jsou benefiční večery anebo třeba letošní úspěšnou akci Stromy Tobě. Blízce spolupracujeme s Fakultní nemocnicí Olomouc, pro kterou už se podařilo zakoupit několik přístrojů. A získali jsme důvěru Statutárního města Olomouc. V roce 2018 jsme založili také konto Crosspoint Tobě, které slouží jako okamžitá sociálně zdravotní pomoc pro pacienty v těžké životní situaci a jejich rodiny.

WEBOVÉ STRÁNKY

DD Dolní Počernice

Dětský domov je příspěvková organizace hlavního města Prahy. Má 9 rodinných skupin a kapacitu 65 dětí + 6 dětí ve cvičných bytech. Na rodinné skupině žije 6 – 8 dětí a střídají se u nich 4 pedagogičtí pracovníci. Rodinná skupina si musí sama nakoupit, uvařit, vyžehlit, uklidit apod. Systém by měl co nejvíce připomínat systém rodiny. Dětský domov má tři hlavní směry: snaha vrátit děti do rodin, pomoci jim zažít příjemnější dětství, připravit je co nejlépe do samostatného života.

WEBOVÉ STRÁNKY

Dobré víly dětem

Dobré víly už 5 let individuálně pomáhají dětem ze 3 středočeských dětských domovů. Každý týden se s dětmi potkávají v jejich „domovech“. Ví, co mají rády, z čeho mají radost, co je trápí. Víly znají příběh každého „ze svých“ 100 dětí. Dávají jim svůj čas, lásku a pozornost – tedy ty nejcennější hodnoty, které máme. Pomáhají s přípravou do školy a rozvíjí je v tom, co děti je baví. Víly se s dětmi společně vzdělávání, posilují jejich samostatnost a sebedůvěru. "To, co děti prožily, neovlivníme, ale chceme, aby uvěřily, že mohou být v životě šťastné."

WEBOVÉ STRÁNKY

Domov sv. Josefa

Domov sv. Josefa je jediným lůžkovým zařízením v ČR, které poskytuje komplexní péči osobám vážně nemocným roztroušenou sklerózou. Od r. 2001 jsme pomohli více než 2000 nemocných a poskytli jim přes 3800 pobytů, zdravotnické pomůcky a odborné sociální poradenství.

WEBOVÉ STRÁNKY

Haimaom

Nadace na podporu transplantace kostní dřeně pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení. Posláním Nadace Haimaom je pracovat na zlepšování hospitalizačních podmínek pacientů s vážnými poruchami krvetvorby, prohlubování všestranné péče o ně, zkvalitnění a doplnění lékařské a laboratorní přístrojové techniky, materiálního vybavení a podpory vzdělávání pracovníků Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

webové stránky

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

Poskytuje po celé ČR osobám s hluchoslepotou odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci, průvodcovské, předčitatelské a tlumočnické služby, pořádá týdenní pobytové akce, klubová setkání, umělecké a sportovní soutěže osob s hluchoslepotou a mnohé další.

webové stránky

Spolek Trend vozíčkářů

Posláním organizace Trend vozíčkářů Olomouc je napomáhat všestranné integraci těžce tělesně postižených občanů a vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti.

webové stránky

Světlo pro svět

Posláním Světla pro svět je prevence a léčba slepoty a podpora osob se zrakovým či jiným postižením v nejchudších zemích světa. Naše projekty se zaměřují na léčbu slepoty prostřednictvím operací šedého zákalu, prevence říční slepoty, trachomu a léčení jejích následků, a dále také na začleňování dětí s postižením do společnosti.

webové stránky

Tyflocentrum Olomouc

Od roku 2000 se regionálně stará o cca 300 klientů se zrakovým postižením v Olomouckém kraji. Mezi hlavní aktivity patří vzdělávání a zaměstnávání těchto osob, protože je téměř 80% nezaměstnanost. Součástí organizace je i sociální podnik Ergones.

webové stránky

Zdravotní klaun

Zdravotní klaun je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností, která od roku 2001 pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. Posláním Zdravotních klaunů je tvořit uvolněné prostředí nejen ve zdravotnických zařízeních, přinášet radost a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává. Chceme odbourávat stres nejen dětských pacientů, ale i jejich rodičů a příbuzných. Zkvalitňovat seniorům podzim života v domovech a v neposlední řadě těšit a vyvést ze stereotypu i samotný zdravotnický personál.

webové stránky

Nadační fond Jonášek

Zásluhu na založení fondu nese Jonášek, který díky své nemoci chtěl v budoucnu pomáhat dětem se stejným onemocněním. Jeho snem, který se měl uskutečnit po jeho uzdravení, bylo naplnit nemocné dětské tváře štěstím. Jeho představa spočívala v navštěvování a následném obdarovávání nemocných dětí formou sladkých dobrot až po drobné hračky a finanční nebo materiální pomoc onkologickému oddělení. Svůj sen bohužel nemohl uskutečnit, proto jsme se rozhodli založit tento fond, abychom splnili přání nejen jemu, ale také stovkám jiných dětí s onkologickým onemocněním.

webové stránky
Oficiální partneři

 • dm
 • Unicredit bank
 • Generali
 • Gatorade
 • Hilton Hotels in Prague
 • Turkish Airlines
 • České Dráhy
 • Prague Airport

Oficiální mediální partneři

 • Česká televize
 • Seznam.cz
 • Radiožurnál
 • Forbes
 • Hospodářské noviny
 • Reportér
 • Deník

Mediální partneři

 • Kudy z nudy
 • Run magazine
 • Railreklam
 • Praha TV
 • Český rozhlas Junior
 • Behej.com
 • Fajn Radio
 • svetbehu
 • Impact Digital Media

Partneři

 • DoDo
 • Gefco
 • Barilla
 • Czech Airlines
 • Hansgrohe
 • Lavazza
 • Ajeto
 • Johnny Servis
 • Komwag
 • FG Forrest
 • Čechymen
 • DPP
 • IDC-softwarehouse
 • YVENTECH
 • Palestra
 • Záchraná služba
 • Výstaviště Praha
 • Incheba
 • Italsko-česká obchodní komora
 • Olive4u
 • Fithero
 • Národní muzeum
 • Active Times

Patroni

 • European Athl
 • Praha
 • CzechTourism
 • MSMT
 • ČAS
 • Český olympijský výbor
 • Evropská komise
 • AIMS

Instituční partneři

 • Praha 1
 • Praha 2
 • Praha 4
 • Praha 5
 • Praha 7
 • Praha 8
 • Pražské Jaro
 • Prague City Tourism
 • Karlova Univerzita
 • FTVS

Regionální partneři - Ústí nad Labem

 • Ústecký večerník

Regionální partneři - Liberec

 • Liberecký večerník
 • Buffallo