Rozšířené menu


Pravidla

 

Družstvo složené ze studentů a studentek střední školy nebo vyššího stupně víceletého gymnázia běží štafetovým způsobem trať dlouhou cca. 42km (dle místních podmínek). V každém družstvu musí být minimálně tři dívky (běží úsek 3, 5 a 7). Při semifinálovém závodu může být na základě místních podmínek délka úseku změněna tak, aby celkový součet všech deseti běžců odpovídal vzdálenosti maratonské trati. Každý závodník uběhne svou část závodu a po předávce vybíhá další. Při předávce se musí ve vymezeném úseku dotknout rukou běžce vybíhajícího a předat štafetový kolík či pásku. Vyhrává družstvo, jehož poslední člen je první v cíli. Běžícímu členu štafety nesmí nikdo pomáhat tlačením (nikdo se ho nesmí dotýkat). Každý člen štafety se účastní závodu na vlastní nebezpečí a je si vědom, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění účastníka akce během závodu.

Školní družstvo

Každou školu reprezentuje desetičlenné družstvo (škola může nominovat i více družstev) složené ze studentů a studentek denního studia dané střední školy. V každém družstvu musí být minimálně tři dívky. Škola, která nemůže postavit družstvo ze studentů a studentek své školy a spojí se s jinou školou, musí toto sdělit nejpozději při registraci. Takto složené družstvo se ale účastní mimo soutěž bez nároku na postup do finále. Závodu se mohou zúčastnit studentky a studenti středoškolského studia, kteří se narodili nejdříve v roce 1999. 
Spodní věková hranice není určena.

Štafety učitelů

V roce 2019 je oficiálně povoleno sestavit učitelské štafety. Ideální složení štafety je 4 a více členů, kteří společně zdolávají maratonskou trať. Po předchozí domluvě je možné udělit výjimku ohledně počtu členů i zdolávané vzdálenosti. Učitelská štafeta se nezapočítává do počtu zúčastněných týmů a nijak nevstupuje do závěrečného hodnocení a postupových příček závodu.

Semifinále

Semifinálová kola proběhnou od 1. dubna do 26. dubna 2019. Čtrnáct semifinálových závodů se bude konat v krajských městech po celé ČR (Středočeský kraj si odběhne své semifinále společně s Prahou, avšak výsledky budou oddělené).

Škola se může účastnit mimo soutěž v případě neúčasti alespoň 3 dívek v družstvu, v případě účasti studenta jiné školy nebo při účasti studenta či studentky, který není studentem/studentkou řádného denního studia či nesplňuje věkové podmínky dle pravidel výše.

Do vymezeného prostoru rozhodčích je během závodu vstup zakázán. Rozhodčí nejsou povinni podávat informace o průběhu závodu v době jeho konání. Komunikace v průběhu závodu je možná pouze s ředitelem závodu, případně osobou zastupující. Protesty proti výsledkům závodu je možné podávat nejdéle hodinu po ukončení závodu, na pozdější reklamace nebude pořadatelem brán zřetel. Všem účastníkům závodu, kteří aktuálně nesoutěží, je v průběhu závodu zakázáno podélně procházet pod startovní branou.

Dále není dovoleno využívat tzv. vodičů, tedy osob, které běží v daný okamžik mimo soutěž jako doprovod jiného, aktuálně soutěžícího běžce.

Občerstvení na trati je možné podávat aktuálně soutěžícímu běžci pouze v prostoru vyhrazeném pro předávání štafety. Podávat občerstvení běžci jinde na trati není dovoleno.

Postupový klíč

Do finále postoupí ze semifinálového kola následující počet týmů:

 • v případě zúčastněných 14 týmů včetně, postupuje pouze vítěz semifinálového kola
 • v případě účasti 15 až 24 škol postupují první dvě družstva
 • v případě účasti 25 škol a více, postupují první tři družstva

Pokud se semifinálových kol zúčastní školní družstva ze zahraničí nebo z jiného kraje, mohou postoupit pouze v případě výhry semifinálového kola do finále. Tím se ale neomezí počet postupujících družstev z daného kraje (např. pokud se semifinále zúčastní 15 týmů a družstvo ze zahraničí nebo jiného regionu obsadí první místo, postoupí družstva z prvního, druhého a třetího místa). Škola se může zúčastnit pouze 1 semifinálového závodu.

V případě, že jedna škola vyšle do semifinále dva a více týmů, může postoupit pouze jeden.

Finále

Finálový závod proběhne v rámci Volkswagen Maratonu Praha 5. května 2019 a zúčastní se ho:

 • školy, které se do finále kvalifikovaly ze semifinálových závodů
 • školy, které obdržely divokou kartu. Organizátor může udělit divokou kartu/y družstvu z ČR; Toto družstvo/družstva potom startuje/í v rámci závodu
 • pozvaná družstva ze zahraničí (účastní se mimo soutěž)

Postupující družstva (podle výsledků semifinálových závodů) mají od společnosti Prague International Marathon hrazenou nejlevnější variantu dopravy do Prahy a zpět. Pro města, kde přichází v úvahu vlakové spojení (Olomouc, Ostrava, Pardubice a další) se za takovouto variantu považuje doprava vlaková. Družstva mají také zajištěné ubytování ze soboty na neděli pro 11 lidí. Předávací místa štafet jsou na maratonské trati na 4., 8., 12., 16., 20., 24., 28., 32. a 36. kilometru. Rozmístění běžců na předávky zajistí organizátor.

Sankce za nedodržení předem stanoveného počtu kol

Každé porušení počtu odběhnutých kol při předání štafety musí ověřit rozhodčí s časomírou.

V případě potvrzeného špatného střídání štafet se postupuje následovně:

 • člen týmu vystřídá špatně poprvé v probíhající soutěži: 1 trestní okruh navíc
 • Jiný či stejný člen stejného týmu vystřídá špatně podruhé v probíhající soutěži: DISKVALIFIKACE celého týmu

Podrobné řešení situace:

  • Člen týmu předá štafetový kolík špatně poprvé v probíhající soutěži:

člen týmu, který špatně předal štafetový čip je (po ověření špatného předání časomírou a rozhodčím) povinný odběhnout 1 trestné kolo navíc a to ihned po skončení aktuálně probíhajícího úseku

příklad: student A, který běží úsek č. 1, předá předčasně o 1 běžecký okruh štafetový kolík běžci B, který běží úsek č. 2. V době, kdy běží běžec B na 2. úseku, se zjistí špatné předávání štafety. Posouzení špatného předání trvá natolik dlouho, že běžec B z druhého úseku předá štafetový kolík běžci C na 3. úseku. V tento moment se definitivně potvrdí špatné střídání. Běžec C na 3. úseku je stále na trase. Běžec A se připraví na střídání a běžec C mu po skončení svého úseku předá štafetový kolík. Běžec A si odběhne jedno kolo, které mu zbývá z jeho úseku a jedno trestní kolo navíc, pak předává kolík dalšímu běžci v pořadí. V tomto případě běžci D na 4. úseku.

 • Stejný tým špatně vystřídal podruhé v dané soutěži: DISKVALIFIKACE týmu

Divoká karta pro účast ve finále

Existuje několik typů divoké karty, které zabezpečí přímou účast týmu do finále projektu. Níže uvádíme přehled udělování divokých karet.

 1. Divoká karta se uděluje prvním třem týmům z celorepublikového finále v roce 2018 (Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Gymnázium a SOŠ Jilemnice A, Gymnázium Příbram). Pro právo využít tuto divokou kartu se zmíněná družstva musí zúčastnit semifinálového závodu a odběhnout svoje štafetové úseky bez porušení pravidel. Nezáleží na jejich výsledku, můžou postoupit i z posledního místa. Je tady velká šance pro "věčně druhé" týmy. Tyto týmy mají hrazenou cestu i ubytování ve finále.
 2. Každoročně se na Tiskové konferenci Juniorského maratonu vylosuje jedna divoká karta. Všechny týmy přihlášené do 15. 2. 2019 budou zařazeny do slosování. Tento tým má proplacenou cestu i ubytování ve finále.
 3. Divoká karta je udělena škole, která uspořádá nejlepší školní kolo / zašle nám nejobsáhlejší výsledky a fotodokumentaci / škole, která se postará o nejlepší doprovodný program či škola, která přihlásila největší počet týmů. Tyto týmy nemají nárok na proplacení cesty a ubytování ve finále.
 4. Každé družstvo, které se zúčastní semifinálového závodu a nepostoupí, má právo požádat o divokou kartu. Po skončení všech semifinálových závodů a uzavření postupujících týmů může organizační tým pro doplnění účastníků finálového závodu udělit divoké karty na základě písemných žádostí, které musíme obdržet na emailovou adresu jmc@pim.cz. Tyto týmy nemají nárok na proplacení cesty a ubytování ve finále.Oficiální partneři

 • dm
 • Unicredit bank
 • Generali
 • Gatorade
 • Hilton Hotels in Prague
 • Turkish Airlines
 • České Dráhy
 • Prague Airport

Oficiální mediální partneři

 • Česká televize
 • Seznam.cz
 • Radiožurnál
 • Forbes
 • Hospodářské noviny
 • Reportér
 • Deník

Mediální partneři

 • Kudy z nudy
 • Run magazine
 • Railreklam
 • Praha TV
 • Český rozhlas Junior
 • Behej.com
 • Fajn Radio
 • svetbehu
 • Impact Digital Media

Partneři

 • DoDo
 • Gefco
 • Barilla
 • Czech Airlines
 • Hansgrohe
 • Lavazza
 • Ajeto
 • Johnny Servis
 • Komwag
 • FG Forrest
 • Čechymen
 • DPP
 • IDC-softwarehouse
 • YVENTECH
 • Palestra
 • Záchraná služba
 • Výstaviště Praha
 • Incheba
 • Italsko-česká obchodní komora
 • Olive4u
 • Fithero
 • Národní muzeum
 • Active Times

Patroni

 • European Athl
 • Praha
 • CzechTourism
 • MSMT
 • ČAS
 • Český olympijský výbor
 • Evropská komise
 • AIMS

Instituční partneři

 • Praha 1
 • Praha 2
 • Praha 4
 • Praha 5
 • Praha 7
 • Praha 8
 • Pražské Jaro
 • Prague City Tourism
 • Karlova Univerzita
 • FTVS

Regionální partneři - Ústí nad Labem

 • Ústecký večerník

Regionální partneři - Liberec

 • Liberecký večerník
 • Buffallo