Mattoni卡罗维发利半程马拉松- relay

登记到比赛

 • 2020年5月16日
 • 18:00
 • 3 h
 • 3 × 5 km + 1 × 6,0975 km
 • Nábřeží Osvobození

Download the map (JPG/PNG, PDF)

2020年竞赛地图将发布

报名费

报名人数 1 - 20 21 - 40 41+
报名费 155 € 175 € 195 €

注册比赛

 

报名费包括

  • 其他
  • 官方阿迪达斯赛事T恤
  • 参赛号码簿可以定制个性化标识(仅限在赛事报名截止前一个月完成报名和支付的跑者)

可选服务

  online on the spot
阿迪达斯T恤 20 € 30 €
奖牌刻字 8 € 12 €
健康保险 2 € -

注册比赛
Official partners

Official media partners

Media partners

Partners

Patrons

Institutions