Oferta


Upoważnienie do odbioru numeru startowego

Jeśli nie możesz odebrać numeru startowego osobiście, możesz do tego upoważnić inną osobę na dwa sposoby:
- online za pomocą swojego identyfikatora biegacza (więcej informacji tutaj),
- lub w formie notarialnego pełnomocnictwa.
Official partners

Official media partners

Media partners

Partners

Patrons

Institutions