Offerta


I nostri Partner
Official partners

 • dm
 • Hilton Hotels in Prague
 • České Dráhy
 • Prague Airport

Official media partners

 • Česká televize
 • Seznam.cz
 • Radiožurnál
 • Forbes
 • Reportér
 • Deník

Media partners

 • Run magazine
 • Railreklam
 • GfK Czech
 • Český rozhlas Junior

Partners

 • Czech Airlines
 • Hansgrohe
 • Johnson & Johnson
 • Lavazza
 • Ajeto
 • Ichnusa Botega Bistro
 • Čedok
 • Johnny Servis
 • Eltodo
 • Komwag
 • FG Forrest
 • Čechymen
 • DPP
 • IDC-softwarehouse
 • YVENTECH
 • Palestra
 • Záchraná služba
 • Výstaviště Praha
 • Incheba
 • Clever Monitor
 • Spolchemie
 • Active Times
 • BeBalanced
 • Camic

Patrons

 • Praha
 • CzechTourism
 • MSMT
 • ČAS
 • Evropská komise
 • AIMS

Institutions

 • Praha 1
 • Praha 2
 • Praha 4
 • Praha 5
 • Praha 7
 • Praha 8
 • Pražské Jaro
 • Karlova Univerzita
 • FTVS