Rozšířené menu


Aktualizovaná pravidla pro podzim 2020

Všeobecné

Družstvo složené ze studentů a studentek střední školy nebo vyššího stupně víceletého gymnázia běží štafetovým způsobem trať dlouhou 42 km. V každém družstvu musí být minimálně tři dívky (běží úsek 3, 5 a 7). Každý závodník uběhne svou část závodu a po předávce vybíhá další. Při předávce se musí ve vymezeném úseku dotknout rukou běžce vybíhajícího a předat štafetový kolík či pásku. Vyhrává družstvo, jehož poslední člen je první v cíli. Běžícímu členu štafety nesmí nikdo pomáhat tlačením, tažením nebo jiným způsobem (nikdo se ho nesmí dotýkat). Účastníci závodí čestně s “bona fide” úsilím. Každý člen štafety se účastní závodu na vlastní nebezpečí a je si vědom, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění účastníka akce během závodu. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel, podmínek a může také kdykoliv rozhodnout o zrušení akce.

Školní družstvo

Každou školu reprezentuje desetičlenné družstvo (škola může nominovat i více družstev) složené ze studentů a studentek denního studia dané školy. V každém družstvu musí být minimálně tři dívky. Škola, která nemůže postavit družstvo ze studentů a studentek své školy a spojí se s jinou školou, nebo v týmu nebudou alespoň 3 dívky musí tuto informaci sdělit organizátorovi nejpozději při registraci nebo prezentaci v den závodu. Takto složenému družstvu se měří čas, ale účastní se mimo soutěž bez nároku na postup do finále. Závodu se mohou zúčastnit studentky a studenti středoškolského studia, kteří se narodili v roce 2000 a mladší.

Štafety učitelů

V roce 2020 je oficiálně povoleno sestavit učitelské štafety. Sestavení štafety je nutné předem nahlásit organizátorovi prostřednictvím registračního portálu nebo na email jmc@pim.cz. Ideální složení štafety je čtyři a více členů, kteří společně zdolávají maratonskou trať. Po předchozí domluvě je možné udělit výjimku ohledně počtu členů i zdolávané vzdálenosti. Učitelská štafeta se nezapočítává do počtu zúčastněných týmů a nijak nevstupuje do závěrečného hodnocení a postupových příček závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo, vzhledem k omezeným kapacitním možnostem, učitelské štafety v rámci konkrétního semifinále zrušit či nevpustit do závodu.

Semifinále

Semifinálová kola proběhnou od 20. září do 2. října 2020. Semifinálové závody se budou konat v Praze, v Olomouci a v Brně vždy na atletických stadionech, aby byly účastníkům umožněny jednotné regulérní podmínky. Každý z prvních 9 běžců uběhne 10 kol (tedy 4 000 m), poslední člen štafetového týmu zdolá 15 kol (tedy vzdálenost 6 000 m). Škola se může zúčastnit kteréhokoliv semifinále bez ohledu na místo a datum daného semifinále. V rámci letošního ročníku je možné přihlásit do soutěže více týmu a zúčastnit se libovolného počtu semifinálových kol s podmínkou, že každý běžec reprezentující danou školu se zúčastní pouze jednoho semifinálového kola. Pro postup do finále je rozhodující výsledný čas (bez ohledu na počasí), který bude po skončení všech semifinálových kol zaznamenán do tabulky s celkovými výsledky rozdělenými dle jednotlivých krajů. O účasti ve finále se rozhoduje v rámci kraje příslušného škole, nikoli dle místa účasti v semifinálovém kole. Do finále se postupuje dle postupového klíče (který je popsán níže).

Škola se může účastnit mimo soutěž v případě neúčasti alespoň 3 dívek v družstvu, v případě účasti studenta jiné školy nebo při účasti studenta či studentky, který není studentem/studentkou řádného denního studia či nesplňuje věkové podmínky dle pravidel výše.

Do vymezeného prostoru rozhodčích je během závodu vstup zakázán. Rozhodčí nejsou povinni podávat informace o průběhu závodu v době jeho konání. Komunikace v průběhu závodu je možná pouze s ředitelem závodu, případně osobou zastupující. Protesty proti výsledkům závodu je možné podávat nejpozději hodinu po ukončení závodu, na pozdější reklamace nebude pořadatelem brán zřetel. Všem účastníkům závodu, kteří aktuálně nesoutěží, je v průběhu závodu zakázáno procházet pod startovní branou.

Dále není dovoleno využívat tzv. vodičů, tedy osob, které běží v daný okamžik mimo soutěž jako doprovod jiného, aktuálně soutěžícího běžce.

Občerstvení na trati je možné podávat aktuálně soutěžícímu běžci pouze v prostoru vyhrazeném pro předávání štafety. Podávat občerstvení běžci jinde na trati není dovoleno, pokud pořadatel nestanoví jinak vzhledem k aktuálnímu počasí.

Sankce za nedodržení předem stanoveného počtu kol

Každé porušení počtu odběhnutých kol při předání štafety musí ověřit rozhodčí s časomírou.

V případě potvrzeného špatného střídání štafet se postupuje následovně:

 • člen týmu vystřídá špatně poprvé v probíhající soutěži: 1 trestný okruh navíc
 • Jiný či stejný člen stejného týmu vystřídá špatně podruhé v probíhající soutěži: DISKVALIFIKACE celého týmu

Podrobné řešení situace:

  • Člen týmu předá štafetový kolík špatně poprvé v probíhající soutěži:

člen týmu, který špatně předal štafetový čip je (po ověření špatného předání časomírou a rozhodčím) povinný odběhnout 1 trestné kolo navíc a to ihned po skončení aktuálně probíhajícího úseku

příklad: student A, který běží úsek č. 1, předá předčasně o 1 běžecký okruh štafetový kolík běžci B, který běží úsek č. 2. V době, kdy běží běžec B na 2. úseku, se zjistí špatné předávání štafety. Posouzení špatného předání trvá natolik dlouho, že běžec B z druhého úseku předá štafetový kolík běžci C na 3. úseku. V tento moment se definitivně potvrdí špatné střídání. Běžec C na 3. úseku je stále na trase. Běžec A se připraví na střídání a běžec C mu po skončení svého úseku předá štafetový kolík. Běžec A si odběhne jedno kolo, které mu zbývá z jeho úseku a jedno trestné kolo navíc, pak předává kolík dalšímu běžci v pořadí. V tomto případě běžci D na 4. úseku.

 • Stejný tým špatně vystřídal podruhé v dané soutěži: DISKVALIFIKACE týmu

Postupový klíč

Do finále postoupí ze semifinálových kol následující počet týmů z každého kraje:

 • v případě zúčastněných max. 14 týmů z daného kraje v součtu všech semifinálových kol dohromady, postupuje pouze jeden tým z tohoto kraje
 • v případě účasti 15 až 24 týmů celkem z daného kraje postupují první dvě družstva
 • v případě účasti 25 až 39 týmů celkem z daného kraje postupují první tři družstva
 • v případě účasti 40 týmů a více celkem z daného kraje postupují první čtyři družstva

Školní tým se může zúčastnit pouze jednoho jakéhokoli semifinálového závodu.

V případě, že jedna škola vyšle do semifinále dva a více týmů, může postoupit pouze jeden.

Pro postup do finále je rozhodující výsledný čas, nikoli umístění v rámci semifinále.

Postupující týmy budou zveřejněny co nejdříve po skončení všech semifinálových kol.

Divoká karta pro účast ve finále

Existuje několik typů divoké karty, které zabezpečí přímou účast týmu ve finále projektu. Níže uvádíme přehled udělování divokých karet.

 1. Divoká karta se uděluje prvním třem týmům z celorepublikového finále v roce 2019 (Sportovní gymnázium Plzeň, Gymnázium a SOŠ Jilemnice, Polské gymnázium Juliusze Słowackého). Pro právo využít tuto divokou kartu se zmíněná družstva musí zúčastnit semifinálového závodu a odběhnout svoje štafetové úseky bez porušení pravidel. Nezáleží na jejich výsledku, můžou postoupit i z posledního místa. Je tady velká šance pro "věčně druhé" týmy. Tyto týmy mají hrazenou cestu i ubytování ve finále.
 2. Každé družstvo, které se zúčastní semifinálového závodu a nepostoupí, má právo požádat o divokou kartu. Po skončení všech semifinálových závodů a uzavření postupujících týmů může organizační tým pro doplnění účastníků finálového závodu udělit divoké karty na základě písemných žádostí, které budou doručeny  na emailovou adresu jmc@pim.cz. Tyto týmy nemají nárok na proplacení cesty a ubytování v rámci finále.

Finále

Finálový závod proběhne v rámci Volkswagen Maratonu Praha 11. října 2020 a zúčastní se ho:

 • školy, které se do finále kvalifikovaly ze semifinálových závodů
 • školy, které obdržely divokou kartu. Organizátor může udělit divokou kartu/y družstvu z ČR; Toto družstvo/družstva potom startuje/í v rámci závodu

Předávací místa štafet jsou na maratonské trati na 4., 8., 12., 16., 20., 24., 28., 32. a 36. kilometru. Prvních 9 úseků je 4 km dlouhých a poslední úsek je 6, 195 km dlouhý. Rozmístění běžců na předávky zajistí organizátor.

V případě, že nebude možné uspořádat finále jako součást Volkswagen Maratonu Praha nebo v náhradním závodě, celkové pořadí bude určeno dle absolutního pořadí semifinálových kol.

Doprava na finále
Postupující družstva (podle výsledků semifinálových závodů) mají od spolku Juniorský maratonský klub, z.s. hrazenou nejlevnější variantu dopravy do Prahy a zpět. Pro města, kde přichází v úvahu vlakové spojení (Olomouc, Ostrava, Pardubice a další) se za takovou variantu považuje doprava vlaková. Družstvům bude tedy proplacen vždy jen náklad v ekvivalentu nejlevnější dopravy, je možné předem požádat o výjimku na e-mailu jmc@pim.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo výjimku neudělit.

Ubytování
Finalisté z níže vyjmenovaných krajů mají také zajištěné ubytování ze soboty na neděli pro 11 lidí. Konkrétně se jedná o Karlovarský kraj, kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Školy z ostatních krajů mohou požádat o výjimku, ale pořadatel jejich ubytování předem negarantuje.
Oficiální partneři

 • dm
 • Unicredit bank
 • Generali
 • Gatorade
 • Hilton Hotels in Prague
 • Turkish Airlines
 • České Dráhy
 • Prague Airport

Oficiální mediální partneři

 • Česká televize
 • Seznam.cz
 • Radiožurnál
 • Forbes
 • Hospodářské noviny
 • Reportér
 • Deník

Mediální partneři

 • Kudy z nudy
 • Run magazine
 • Railreklam
 • Praha TV
 • Český rozhlas Junior
 • Behej.com
 • Fajn Radio
 • svetbehu
 • Impact Digital Media

Partneři

 • DoDo
 • Gefco
 • Barilla
 • Czech Airlines
 • Hansgrohe
 • Lavazza
 • Ajeto
 • Johnny Servis
 • Komwag
 • FG Forrest
 • Čechymen
 • DPP
 • IDC-softwarehouse
 • YVENTECH
 • Palestra
 • Záchraná služba
 • Výstaviště Praha
 • Incheba
 • Italsko-česká obchodní komora
 • Olive4u
 • Fithero
 • Národní muzeum
 • Active Times

Patroni

 • European Athl
 • Praha
 • CzechTourism
 • MSMT
 • ČAS
 • Český olympijský výbor
 • Evropská komise
 • AIMS

Instituční partneři

 • Praha 1
 • Praha 2
 • Praha 4
 • Praha 5
 • Praha 7
 • Praha 8
 • Pražské Jaro
 • Prague City Tourism
 • Karlova Univerzita
 • FTVS

Regionální partneři - Ústí nad Labem

 • Ústecký večerník

Regionální partneři - Liberec

 • Liberecký večerník
 • Buffallo