Rozšířené menu


Pravidla

Pravidla běhu

Družstvo složené ze studentů a studentek střední školy nebo vyššího stupně víceletého gymnázia běží štafetovým způsobem trať dlouhou cca. 42km (dle místních podmínek). V každém družstvu musí být minimálně tři dívky (běží úsek 3, 5 a 7). Při semifinálovém závodu může být na základě místních podmínek délka úseku změněna tak, aby celkový součet všech deseti běžců odpovídal vzdálenosti maratonské trati. Každý závodník uběhne svou část závodu a po předávce vybíhá další. Při předávce se musí ve vymezeném úseku dotknout rukou běžce vybíhajícího a předat štafetový kolík či pásku. Vyhrává družstvo, jehož poslední člen je první v cíli. Běžícímu členu štafety nesmí nikdo pomáhat tlačením (nikdo se ho nesmí dotýkat).

Školní družstvo

Každou školu reprezentuje desetičlenné družstvo (škola může nominovat i více družstev) složené ze studentů a studentek denního studia dané střední školy. V každém družstvu musí být minimálně tři dívky. Škola, která nemůže postavit družstvo ze studentů a studentek své školy a spojí se s jinou školou, musí toto sdělit nejpozději při registraci. Takto složené družstvo se ale účastní mimo soutěž bez nároku na postup do finále. I v případě takto složeného družstva je nutné mít v družstvu minimálně 3 dívky. Závodu se mohou zúčastnit studenti a studentky středoškolského studia. Spodní hranice není určena. Nejstarší účastnik musí být narozen v roce 1998.

Štafety učitelů

V roce 2018 je oficiálně povoleno sestavit učitelské štafety. Ideální složení štafety je 4 a více členů, kteří společně zdolávají maratonskou trať. Po předchozí žádosti je možné udělit výjimku ohledně počtu členů i zdolávané vzdálenosti. Učitelská štafeta se nezapočítává do počtu zúčastněných týmů a nevstupuje nijak do závěrečného hodnocení a postupových příček závodu.

Semifinále

Semifinálová kola proběhnou od 9. dubna do 26. dubna 2018. Semifinálových závodů bude 13 (Středočeský kraj si odběhne své semifinále ve stejný den jako Praha), ve větších městech po celé ČR. Do finále se kvalifikují vítězové jednotlivých semifinále v případě počtu zúčastněných škol do čtrnácti včetně, v případě účasti patnácti až čtyřiadvaceti škol postupují první dvě družstva, a pokud bude účast větší jak 25 škol, postupují první tři školy.

Pokud se semifinálových kol zúčastní školní družstva ze zahraničí nebo jiného kraje, mohou postoupit v případě výhry semifinálového kola do Prahy. Tím se ale neomezí počet postupujících družstev z daného kraje (např. pokud se semifinále zúčastní 15 týmů a družstvo ze zahraničí nebo jiného regionu obsadí první místo, postoupí družstva z prvního, druhého a třetího místa). Škola se může zúčastnit pouze 1 semifinálového závodu.

Škola se může účastnit mimo soutěž v případě neúčasti alespoň 3 dívek v družstvu, v případě účasti studenta jiné školy nebo při účasti studenta či studentky, který není studentem/studentkou řádného denního studia či nesplňuje věkové podmínky dle pravidel výše.

Školní družstvo bude diskvalifikováno v případě pokud nedodrží předem stanovený počet kol (na běžce i tým).

Do vymezeného prostoru rozhodčích je během závodu vstup zakázán. Rozhodčí nejsou povinni podávat informace o průběhu závodu v době jeho konání. Komunikace v průběhu závodu je možná pouze s ředitelem závodu, případě osobou zastupující. Protesty proti výsledkům závodu je možné podávat nejdéle hodinu po ukončení závodu, na pozdější reklamace nebude pořadatelem brán zřetel.

Všem účastníkům závodu, kteří aktuálně nesoutěží, je v průběhu závodu zakázano podélně procházet pod startovní branou.

Dále není dovoleno využívat tzv. vodičů, tedy osob, které běží v daný okamžik mimo soutěž jako doprovod jiného, aktuálně soutěžícího, běžce.

Občerstvení na trati je možné podávat aktuálně soutěžícímu běžci pouze v prostoru vyhrazeném pro předávání štafety. Podávat občerstvení běžci jinde na trati není dovoleno.

Finále

Finálový závod proběhne v rámci Volkswagen Maraton Praha 6. května 2018 a zúčastní se ho:

 • školy, které se do finále kvalifikovaly ze semifinálových závodů
 • školy, které obdržely divokou kartu. Organizátor může udělit divokou kartu(y) družstvu z ČR; Toto družstvo/družstva potom startuje/í v rámci závodu.
 • pozvaná družstva ze zahraničí (účastní se mimo soutěž)

Postupující družstva (podle výsledků semifinálových závodů) mají od společnosti Prague International Marathon hrazenu nejlevnější variantu dopravy do Prahy a zpět. Pro města, kde přichází v úvahu vlakové spojení (Olomouc, Ostrava, Pardubice a další) se za takovouto variantu považuje doprava vlaková. Družtva mají také zajištěné ubytování ze soboty na neděli pro 11 lidí.
Předávací místa štafet jsou na maratonské trati na 4., 8., 12., 16., 20., 24., 28., 32. a 36. kilometru. Rozmístění běžců na předávky zajistí organizátor.

Postupový klíč

Ze semifinálových závodů do pražského finále postupují max. 3 nejrychlejší týmy. Rozhodující je počet zúčastněných týmů v konkrétním semifinále:

 • 1 - 14 týmů: 1 postupující
 • 15 - 24 týmů: 2 postupující
 • 25 a více týmů: 3 postupující

V případě, že jedna škola vyšle po domluvě dva a více týmů, může postoupit pouze jeden.

Divoká karta pro účast ve finále

 • uděluje se prvním třem týmům z finále v roce 2017 (Sportovní gymnázium Ostrava, Gym. A SOŠ Jilemnice A a sportovní gymnázium Ludvíka Daňka. Pro potvrzení se tato družstva musí zúčastnit semifinálového závodu, ale jejich výsledek se nezapočítává. Je tady velká šance pro "věčně druhé" týmy
 • bude udělena škole, která uspořádá nejlepší školní kolo a zašle nám nejobsáhlejší výsledky a fotodokumentaci nebo škole, která se postará o nejlepší doprovodný program
 • může o ni požádat každé družstvo, které se zúčastní semifinálového závodu, ale nepostoupí. Po skončení všech semifinálových závodů a uzavření postupujících týmů může PIM pro doplnění účastníků finálového závodu udělit divoké karty na základě písemných žádostí (e-mail)
 • bude udělena jednomu z týmů přihlášených do 15. 2. 2018 na základě slosovací soutěže, která proběhne na tiskové konferenci na přelomu února a března.Oficiální partneři

 • dm
 • Unicredit bank
 • Generali
 • Kaufland
 • Gatorade
 • Hilton Hotels in Prague
 • Turkish Airlines
 • České Dráhy
 • Czech Airlines
 • Prague Airport

Oficiální mediální partneři

 • Česká televize
 • Seznam.cz
 • Radiožurnál
 • Forbes
 • Hospodářské noviny
 • Reportér
 • Deník

Mediální partneři

 • Kudy z nudy
 • Běhej srdcem
 • Run magazine
 • Railreklam
 • Praha TV
 • Český rozhlas Junior
 • Behej.com
 • Fajn Radio
 • svetbehu
 • Impact Digital Media

Partneři

 • DoDo
 • Gefco
 • Barilla
 • Hansgrohe
 • Meggle
 • Lavazza
 • Ajeto
 • Johnny Servis
 • Komwag
 • FG Forrest
 • Čechymen
 • PRE
 • DPP
 • IDC-softwarehouse
 • YVENTECH
 • Palestra
 • Záchraná služba
 • Výstaviště Praha
 • Incheba
 • Italsko-česká obchodní komora
 • Olive4u
 • Fithero
 • Národní muzeum
 • Active Times

Patroni

 • European Athl
 • Praha
 • CzechTourism
 • MSMT
 • ČAS
 • Český olympijský výbor
 • Evropská komise
 • AIMS

Instituční partneři

 • Praha 1
 • Praha 2
 • Praha 4
 • Praha 5
 • Praha 7
 • Praha 8
 • Pražské Jaro
 • Prague City Tourism
 • Karlova Univerzita
 • FTVS